Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Programma 'Bongisa Bomoi' Uitgebreid

Eind augustus 2013 diende Rotary Clubs for Development een dossier in bij de Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Hier kwam een positief en aanmoedigend antwoord op. Het Ministeriële Besluit van 4 april 2014 vaardigde een goedkeuring uit voor een subsidie van € 1.209.072,64. Rotary Clubs for Development verhoogt dit bedrag met een eigen inbreng ter waarde van € 302.268,16.

Het huidige programma ‘Bongisa Bomoi’ (Leef Beter in het Lingala) heeft twee objectieven. Ten eerste wil Rotary Clubs for Development een kwaliteitsvolle gezondheidszorg in de gezondheidszone van N’Sele (Algemeen Referentie Hospitaal (HGR) en vijftien gezondheidscentra) opbouwen. Ten tweede verbetert de NGO de toegang tot deze kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor de gemeenschappen van de gezondheidszones van de provincie Kinshasa: N’Sele, Maluku I en Maluku II.

In co-beheer met het Ministerie van Volksgezondheid streeft onze NGO de verbetering van de kwaliteit van de medische prestaties na, het verbeteren van het financiële bestuur, het beheer van de medicatie en de versterking van het leiderschap en het bestuur in deze gezondheidszones. In de zones N’Sele, Maluku I en Maluku II ondersteunt Rotary Clubs for Development de ontwikkeling van de gemeenschappen (promotie van de gezondheid), het verlagen van de financiële drempel om toegang te krijgen tot gezondheidszorg (mutualiteiten) en de verbetering van de inkomsten van de lokale bevolking (AGR, coöperatieven).Nieuwe oriëntatie van de NGO en haar programma’s

De laatste jaren veranderden de algemene doelstellingen en de structuur van de DGD, waardoor Rotary Clubs for Development de werking en het programma ook moest aanpassen.

De nieuwe aanpak, gevormd na een periode van reflectie van meerdere maanden en toegepast sinds begin 2014, kan als volgt samengevat worden:

1. Visie

Rotary Clubs for Development bouwt aan een wereld zonder armoede, waar persoonlijke ontwikkeling en het sociale en economische welzijn van de bevolking voorop staan, vooral ten voordele van kinderen en hun moeders.

2. Missie

De NGO begeleidt, zonder onderscheid te maken naar geslacht, afkomst, religie of mening, duurzame inspanningen en processen ten voordele van kwetsbare bevolkingsgroepen om de gezondheid te verbeteren.

3. Strategie (belangrijkste punten)

 • Versterken van het lokale gezondheidssysteem in samenwerking met de autoriteiten, met steun op zowel structureel niveau als op gemeenschapsniveau.
 • Verbeteren van onze interventies.
 • Potentiële synergiën identificeren.
 • Verzekeren van de continuïteit met de vorige programma’s.

4. Globaal Objectief

 • Verbeteren van de gezondheidszorg van de bevolking van de gezondheidszones van N’Sele, Maluku I en Maluku II in de provincie Kinshasa, DRC, voor meer dan 400.000 personen.

 5. Specifieke Objecten

Specifiek Objectief 1: Het verzekeren van een betere dienstverlening en betere gezondheidszorg voor de bevolking van de Gezondheidszone van N’Sele:

 • Verbeteren van de kwaliteit van de prestaties in het HGR en 15 gezondheidscentra: een geautomatiseerd sanitair informatiesysteem invoeren, de infrastructuur en de uitrusting van het HGR van Kinkole verbeteren (oa. spoeddienst, afvalzone, mortuarium, …), 3 gezondheidscentra renoveren, opleidingen en opvolging steunen.
 • Verbeteren van het beheer van financiële inkomsten en medicatie: de uitwerking van vooropgestelde budgetten systematiseren, de productie van medicatie en het gebruik van voorschriften opvolgen, een forfaitair tarificatiesysteem invoeren.
 • Versterken van het leiderschap en het bestuur: de integratie van het personeel in het bestuur van de Gezondheidscentra verbeteren, maandelijkse evaluaties, de invoer van synergiën steunen.

Specifiek Objectief 2: Verbeteren van de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg en –diensten voor de bevolking van gezondheidszones N’Sele, Maluku I en Maluku II:

 • Toe-eigeningsmechanismes van sanitaire acties voor de gemeenschap ontwikkelen: gemeenschapsafgevaardigden van de gezondheidszones opleiden, de bevolking sensibiliseren, wastafels en openbare toiletten bouwen, …
 • Ziekenfondsen oprichten: haalbaarheidsstudie uitvoeren, de bevolking sensibiliseren, het goede bestuur van de ziekenfondsen begeleiden, …
 • Inkomsten van de bevolking verbeteren: bestaande gemeenschapsverenigingen verder ontwikkelen en nieuwe verenigingen oprichten.
 • De opvolging en het gezamenlijk beheer van activiteiten en inkomsten met onze partner, het Provinciaal Ministerie van Volksgezondheid, verzekeren.

Budget 2014-2016

Hieronder de budgettaire doelstellingen, zoals voorgesteld in het door de DGD goedgekeurde dossier (afgeronde cijfers):

OS 1: € 725.380                                                                                          
OS 2:  € 668.476
 Subtotaal:    € 1.393.856
 Beheerskosten: € 117.485
  Totaal:  € 1.511.341
Subsidies = 80%:   € 1.209.073
  Bijdrage NGO = 20%: € 302.268