Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Interview met Dr. Devos, Dokter Chef van de gezondheidzone N'Sele

DR Devos - HGR
"Wij werken samen, niet de één naast de andere, niet de ene voor de andere, maar samen dat is belangrijk".

Hoe kijkt u, als professional in gezondheidszorg, naar de ontwikkelingssamenwerking ?

Voor de gezondheidszone van N'Sele ervaar ik de ontwikkelingssamenwerking als positief.

De inbreng die wij krijgen van onze partners, zoals Rotary Clubs for Development, draagt bij tot de ontwikkeling van ons land in het algemeen, maar ook die van mijn gezondheidszone. De renovatie van onze gebouwen in de afgelopen programma's hebben niet alleen bijgedragen om het aanbod van de gezondheidszorg voor de bevolking te verhogen maar hebben ook het vertrouwen in de gezondheidszorg zelf verhoogd. In diezelfde lijn hebben de diverse verenigingen in de gemeenschappen, die in hun organisatie en ontwikkeling door de NGO ondersteund werden, door de sensibilisatie acties, de opleidingen, enz... hun capaciteiten kunnen versterken en hun betrokkenheid bij de gezondheid verhogen.

Het is deze veelheid van activiteiten die ik noodzakelijk acht voor de verdere ontwikkeling van ons land.

Welke plaats neemt Rotary Clubs for Development in de ontwikkelingssamenwerking in Congo ?

Ik werk nu 6 jaar in de gezondheidszone van N'Sele en ik heb kunnen vaststellen hoe de NGO zich op één lijn geplaatst heeft met de strategie van de gezondheidszorg in ons land. Dit kan niet van alle andere partners kan gezegd worden. Wij werken samen, niet de één naast de andere, niet de ene voor de andere, maar samen dat is belangrijk. Samen hebben wij deze gezondheidszone kunnen ontwikkelen en op de juiste weg brengen.

Dr. Devos - N'Sele