Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Jaarlijkse bezoeken geven positieve tussentijdse resultaten aan!

150228_visitex358.jpg

“Dit bezoek heeft vooral het professionalisme van ons team ter plaatse opnieuw bevestigd en voor mij ook de zekerheid dat onze actie uitermate nodig is!”

Afgelopen maand gingen onze algemene coordinator, Alice Gentile samen met Philippe Van Oosterzee (bestuurder) naar Kinshasa in het kader van de twee geplande jaarlijkse bezoeken zoals voorzien in het akkoord met het Directoraat Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking.

In de talrijke gesprekken met onze mensen ter plaatse kunnen we stellen dat de beoogde tussentijdse resultaten zijn behaald. Ook de vergaderingen met het Ministerie van Volksgezondheid, de Belgische Ambassade evenals de andere NGO’s met wie we samenwerken waren zeer positief en waardevol.

Naast een grondige controle van de administratie en rekeningen werden verschillende bezoeken gebracht.

Voor ons eerste speciaal objectief gingen Alice en Philippe meerdere keren op bezoek in het hospitaal waar zij veelvuldig contact hadden met de dokters. Tevens konden zij de vooruitgang vaststellen van de geplande bouwwerken die uitvoerig werden besproken met de architect en de aannemer.

Voor ons tweede speciaal objectief, werd contact genomen met verschillende gezondheidscentra maar werd ook hard gewerkt aan de fundraising en het samenwerkingsakkoord dat we binnenkort zullen tekenen om het eerste “ziekenfonds” op te richten.

“Dit bezoek heeft vooral het professionalisme van ons team ter plaatse opnieuw bevestigd en voor mij ook de zekerheid dat onze actie uitermate nodig is!”, aldus Philippe Van Oosterzee.

Philippe Van Oosterzee