Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Ik wil helpen

Er bestaan verschillende mogelijkheden om samen met ons de doelstellingen van ons Programma in Congo te helpen bereiken. Uw bijdrage kan bestaan uit : ofwel financiële giften, ofwel het ter beschikking stellen van uw tijd en/of uw compententies, of nog door het organiseren van evenementen ten voordele van onze vzw. Uw initiatieven maken het verschil !

Wij geven ook fiscale attesten voor elke gift van 40 EUR of meer. Door deze attesten krijgt u een fiscale vermindering !éénmalige giften

Eenmalige gift

U kunt de realisatie van ons programma en de verwachte resultaten steunen door een gift te schenken die een concrete activiteit financiert of ons programma ondersteunt.

Recent heeft ons team en onze partner een lijst opgemaakt van de behoefte of het vlak van medische uitrusting voor het algemeen referentie ziekenhuis en de 15 gezondheidscentra van de zone N'Sele. U kunt door middel van een gift ons helpen deze instrumenten te financieren. Klik hier voor de lijst noodzakelijk medisch materiaal.


Meer info

Maandelijkse gift

Wenst u onze acties op regelmatige basis te steunen, leg dan met een permanente opdracht uw maandelijkse gift aan Rotary Clubs for Development vast. Deze bedragen worden dan onmiddellijk aan de lopende acties toegewezen.

Schenkt u 40,00 EUR of meer dan kan u lid worden van onze vereniging. Bovendien is uw donatie fiscaal aftrekbaar.


Schenken

Andere mogelijkheden

Er bestaan ook nog diverse andere mogelijkheden om de realisatie van ons programma en ons werk te ondersteunen : lid of vrijwilliger worden, deze informatie delen met uw vrienden en bekenden, een actie organiseren in uw club of vereniging, enz...


Bekijk onze alternatieven

Ik wil helpen