Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Opleiding in Mosala voor het kweken van varkens

01/10/2014
Image not found

Als enige vereniging actief in het kweken van vis heeft de vereniging van Mosala in N'Sele een duidelijk verschillend profiel van onze andere verenigingen.

Sinds het begin van ons nieuwe programma heeft deze vereniging de wens geuit om een kleine zwijnenstal te ontwikkelen.  De uitwerpselen zijn uitstekende voeding voor de Tilapia.  Onze man op het terrein, Ruphin, heeft dan ook verschillende werkvergaderingen georganiseerd om de haalbaarheid van dit project van Mosala te onderzoeken.  Hij heeft dan ook bij de leden de behoefte aan vorming ervaren om de beheers- en onderhoudstechnieken te kennen.

Van 22 tot 24 juli werd een opleiding van drie dagen georganiseerd omtrent alle technieken van het kweken van varkens.  De trainer  van Caritas Kinshasa bracht op een participatieve manier en met aangepaste pedagogische methoden de zowel theoretische als praktische expertise over. Deze opleiding werd door alle deelnemers sterk geapprecieerd.

Ons team heeft door deze eerste opleiding de behoefte ontdekt om diverse instrumenten te creëren om in het vervolg de opleidingen te vereenvoudigen. Het team van Specifiek Objectief 2 is dan ook bezig hiervoor een set van instrumenten te creëren  (modellen van verslagen, gebruiksaanwijzingen, refernetielijsten, tarificatie, enz... ).