Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Congo officieel ebolavrij verklaard

01/12/2014
Ebola_virus_virion.jpg

Op 15 november hebben de Congolese autoriteiten verklaard dat de ebola-epidemie in de DRC ten einde is. Die verklaring kwam er iets minder dan drie maanden na de officiële uitbraak van de ziekte.

De epidemie was op 24 augustus 2014 uitgebroken in de zone Djera, in de Evenaarsprovincie. Het virus besmette 66 mensen, van wie er 49 overleden zijn.

In Kinshasa hadden de provinciale gezondheidsautoriteiten meteen maatregelen genomen om zich voor te bereiden op een eventuele verdere verspreiding van het virus. In dat kader was het Algemeen Ziekenhuis van Kinkole, dat wij via ons programma steunen, aangeduid als Ebola Behandelingscentrum (EBC) in geval van een epidemie.

Hoewel de opbouw van het EBC eind oktober was voltooid, voelt onze hele ploeg zich vooral heel opgelucht met dit goede nieuws. Een dergelijke epidemie had immers catastrofale gevolgen kunnen hebben, ondanks de uitgewerkte strategieën en de gedegen voorbereiding bij alle actoren op een dergelijk rampscenario.

Het EBC zal dienst blijven doen binnen het ziekenhuis. Voortaan wordt het een opleidingscentrum over het ebolavirus, met als doelgroep zorgverleners en gemeenschappen. Want, zoals dhr. Moustapha Soumare, coördinator van de humanitaire hulp in de DRC het stelt in een communiqué: ‘We moeten lessen trekken uit deze recente ervaring om de DRC nog efficiënter te laten optreden tegen deze ziekte.

In de loop van de maand november zal Rotary Clubs for Development Artsen zonder Grenzen steunen bij de organisatie van een opleiding over de behandeling van ebolapatiënten voor het personeel van het ziekenhuis.

Sinds de ontdekking van het virus in 1976, in hoger vermelde provincie, kende het land zeven ebola-epidemieën. De meest dodelijke, datzelfde jaar, eiste 288 dodelijke slachtoffers, op 318 geregistreerde besmettingen.