Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Lancering van alle ziekenfondsen een feit!

04/02/2016
IMG_0644.jpg

Dankzij de opstart van ziekenfonds ‘Boboto’, beschikken we in alle gezondheidszones (N’Sele, Maluku I en Maluku II) over mutualiteiten. Voor $19 per persoon per jaar ontvangen de inwoners van Kinshasa en de Provincie tal van voordelen bij een bezoek aan een gezondheidscentrum of een ziekenhuis. Het ziekenfonds dekt bijvoorbeeld 80% van de kosten bij een consultatie, bij een test in het laboratorium of bij aankoop van medicatie.

In Maluku II kunnen de patiënten terecht in meer dan 10 gezondheidscentra en in het Algemeen Referentie Ziekenhuis van Mbankana. Daar krijgen ze (betaalbare) toegang tot onder andere de radiologie of operaties zoals keizersneden.

Onze medewerkers beginnen nu met een sensibiliseringscampagne, om de bevolking bewust te maken, maar ook om genoeg leden te werven voor het ziekenfonds. Enkel zo maken de ziekenfondsen een kans en ontvangen we genoeg inkomsten om de gezondheidszorgen te bekostigen.

Dit kan alleen dankzij de ondersteuning van Rotary Clubs for Development en onze medewerkers. Doe daarom een schenking en zet je schouders onder dit project. Alle Rotariërs samen vormen een sterke basis voor onze NGO!

Je leest alles over het programma en onze projecten op de website, onze Facebookpagina en op LinkedIn. De nieuwsbrief voorziet je maandelijks van alle laatste berichten!