Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Ziet u wel dat het kan...

30/09/2016
News_item.jpeg

U krijgt graag eens goed nieuws.

Ziet u het glas half vol of half leeg? Voor mij is het half vol. Tegelijk ben ik realist. Er zijn nog veel resultaten te halen. Gelukkig is dat mogelijk. Onderzoek toont het zwart op wit: landen met een lage kindersterfte hebben jaren later méér welvaart.

Hoe dat komt? Als kindersterfte daalt, dan zakt ook het aantal nieuwe geboortes. U stopt ermee een vicieuze cirkel van nieuwe problemen. Denk maar aan overbevolkte sloppenwijken, gebrek aan onderwijs of nog méér kindersterfte.

Één vaccinatie redt de wereld (niet).

Gaat u met vaccins alleen de kindersterfte stoppen? Bijlange niet. Daarom zijn deze vaccins een onderdeel van een groter programma. U werkt met uw steun aan de uitbouw van een lokaal ziekenhuis en maar liefst 15 gezondheidscentra. En belangrijk: u zorgt ook dat die gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar is. Want tot op vandaag sterven er mensen die de ziektekosten niet kunnen betalen. Vermijdbaar, vindt u niet? Daarom werkt u met uw gift mee aan projecten die het inkomen verhogen van de lokale bevolking. Neem nu
ons project met de Tilapia-kweekvijver. Of via die nieuwe plantage. Of door... dorpen betere toegang te geven tot verkoopkanalen voor hun oogst. Misschien niet zo mediageniek als kindervaccins. Maar even waardevol in de strijd die we samen voeren.

Effect nu én later.

En hoe zit het op lange termijn? Wat we doen, doen we samen met lokale verenigingen. Dat werkt het best. Een voorbeeld? Samen met lokale comités hebben we ziekenfondsen opgericht.... Zoals u dat kent van hier. Maar dan een aangepaste variant zonder overheidsgeld.

Het doel: een systeem van ziekenzorg dat op termijn los staat van giften. Dat is toch ook uw doel?

Passie. Goesting. En uw duwtje in de rug.

Was u al een keer in Kinshasa? Als vrijwilliger kom ik er eens om de zes maand. Ik zou u willen meenemen als dat kon. U zou het zien. Er is passie. Er is goesting. Er is de grote wil om vooruit te gaan. Maar om te starten heeft men een fi nancieel zetje nodig. Als u dat geeft, dan verandert u levens.

Ons vaccinatieprogramma zetten we verder. Uiteraard. En de projecten voor inkomensverhoging ook. ’t Is te zeggen, dat willen we toch. In 2016 is daar in totaal 408.000 euro voor nodig. Als wij 20% daarvan inzamelen, dan legt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking daar 80% van bij.

Het doel van deze brief – daar wind ik geen doekjes om – is dus 81.600 euro in te zamelen. Veel geld? Tja, ook veel resultaat. En zeg nu zelf: onoverkomelijk mag dat toch niet zijn? Zeker als we het in stukjes delen.Groot of klein. Vorig jaar kregen we 392 giften als reactie op onze actie. Doet u mee?

Ik dank u voor uw gift. Uit de grond van mijn hart. Namens het team in Kinshasa. Namens de kinderen en moeders die u redt. Elke dag langer dat ze op onze steun moeten wachten, is onrechtvaardig. Veel in deze wereld hebben we niet in de hand. Maar kindersterfte wél.

Met vriendelijke groeten

Rudy Dupont

Voorzitter Rotary Clubs For Development

Wist u dat het kon ... Rotary Clubs For Development