Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Een goede gezondheid begint met de juiste vaccins

10/11/2016
IMG_7609.jpg

Gezondheid en gezondheidszorg zijn basisrechten. Daarvoor strijdt ook 11.11.11 dit jaar met het campagnethema “Santé”. Voor ons een woord dat vooral gezelligheid uitdrukt, maar voor veel mensen in het Zuiden is de letterlijke betekenis geen sinecure. Zij hebben geen dokter, apotheker of ziekenhuis in de buurt. En zelfs al zou dat zo zijn, dan zouden ze het niet kunnen betalen.

Ook voor Rotary Clubs for Development is het recht op gezondheid een missie. Programma’s rond vaccinaties behoren tot de speerpunten van ons beleid. Ze hebben een aanzienlijk aandeel in het terugdringen van de kindersterfte: Als de kindersterfte daalt, daalt ook het aantal nieuwe geboortes. Nieuwe geboortes leiden tot nieuwe problemen zoals overbevolkte sloppenwijken, gebrek aan onderwijs of nog meer kindersterfte. Het komt er dus op aan deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Sinds ons ontstaan investeerden we al meer dan € 8.000.000 in vaccinaties. Daarvoor konden we rekenen op de samenwerking met Rotary International en de Belgische overheid. De vaccinatieprogramma’s maken deel uit van een groter geheel. We werken in Kinshasa bijvoorbeeld ook mee aan de uitbouw van een lokaal ziekenhuis en 15 gezondheidscentra.

Bij Rotary Clubs for Development weet u dat uw gift terechtkomt bij die mensen die het nodig hebben. Dankzij onze officiële erkenning als ngo heeft uw gift bovendien 5 keer meer impact: als wij 20 procent inzamelen, past de overheid 80 procent bij. Goed om weten: vanaf € 40 krijgt u een fiscaal attest. Als privépersoon mag u zo 45 procent van uw gift recupereren. Voor een bedrijf kan het fiscaal voordeel nog hoger zijn.

Met uw steun draagt u op diverse manieren bij aan het slagen van onze projecten. Hier komt u te weten wat de mogelijkheden zijn. Help mee om het verschil te maken!

Volg ons ook zeker via Facebook en LinkedIn of schrijf je in op onze nieuwsbrief.