Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Iedereen heeft recht op gezondheidszorg!

23/02/2017
Post_23_02_programma_deel_2.jpg

Een rechtvaardige en duurzame toegang tot de gezondheidszorg

Onze tweede doelstelling is het creëren van een rechtvaardige en duurzame toegang tot de gezondheidszorg. Er zijn drie belangrijk actiepunten waarop we ons zullen focussen om onze doelstelling te bereiken.

  • Toegang tot de gezondheidszorg moet stijgen dankzij de goede werking van de drie mutualiteiten.

De mutualiteiten zijn reeds enkele tijd actief, maar tijdens een onderzoek in mei 2016 stelden we vast dat deze toch met enkele problemen kampen. Het gebrek aan gegevens en expertise, te weinig budget voor het beheer, te weinig geschoold personeel, transportproblemen,… Daarom zullen we de lokale partner CGAT, die verantwoordelijk is voor de mutualiteiten, ondersteuning bieden om de problemen op te lossen.

Eerst en vooral zullen we hulp bieden bij het technisch beheer. Dit houdt in: trainen van managers, creëren van bestuursorganen, opleiding personeel… Deze personen moeten daarna zelfstandig proberen de mutualiteiten te laten erkennen door de Congolese overheid zodat ze extra financiële steun kunnen ontvangen.

Ten tweede zullen we beheersinstrumenten en –procedures ontwikkelen. We zullen de mutualiteiten voorzien van een IT-instrument waarmee men aan financiële monitoring kan doen maar ook alle informatie van de leden kan centraliseren (aantal, toezicht, controle bijdragen…).

Verder willen we ook ‘het recht op gezondheidszorg voor iedereen’ promoten. Dit zullen we bereiken door samen te werken met de gemeenschap en opleidingen voorzien omtrent de werking van de mutualiteiten. Om de burgers kennis te laten maken met de mutualiteiten wordt er nu reeds gewerkt met RECO’s. Dit zijn personen die door burgers van een bepaalde stad of straat gekozen worden en de schakel vormen tussen de mutualiteiten en de burgers. Wij zullen deze persoon beter informeren, betrekken en opleidingen geven zodat deze persoon de burgers kan sensibiliseren. Deze activiteit wordt uitgevoerd in samenwerking met andere partners.

Tot slot willen we ook dat de mutualiteiten worden gedragen en gesteund door de administratieve en civiele autoriteiten. De mutualiteiten moeten beschouwd worden als één van de belangrijkste zaken in de toegang tot de gezondheidzorg.

  • Het toetredingspercentage laten toenemen bij de drie mutualiteiten. Om de mutualiteiten levensvatbaar te houden, zijn er voldoende leden nodig. Het minimum aantal leden ligt tussen de 2000 en 3000 personen. Om dit minimum te bereiken en ervoor te zorgen dat bestaande leden ook effectief lid blijven, zullen we bewustmakingscampagnes opzetten. We zullen twee soorten acties opzetten. Enerzijds zullen we een opleiding voorzien voor de managers van de mutualiteiten hoe ze communicatie en marketingtools kunnen inzetten. Anderzijds zullen we ook zelf visibiliteitcampagnes voeren in samenwerking met scholen, verenigingen, kerken… Daarnaast zullen we reclamecampagnes opzetten via lokale media en radio. Deze bewustmakingscampagnes worden uitgevoerd in samenwerking met SOS Kinderdorpen et la Société Civile Santé in Kinshasa.

  • De lokale gemeenschappen stimuleren zelf activiteiten en duurzame werkgelegenheid te creëren in hun eigen voordeel. Met onze NGO zullen wij steun verlenen aan de gemeenschappen die een economisch project willen opstarten en hiermee lokale werkgelegenheid zullen creëren. Ook stellen we vast dat de gemeenschappen weinig kennis en middelen hebben om de oorzaken van vaak voorkomende ziektes tegen te gaan. Hiervoor zullen we opleidingen voorzien.

Het project is nog maar net gestart, dus kunnen we alle mogelijke steun zeker en vast gebruiken. Hebt u zin om ons te helpen? Schrijf een bedrag over naar BE69 0010 7211 0078 of doneer via de Kumulaid button op de rechterzijde. U kunt ook contact met ons opnemen via deze link, telefonisch +32 (0)2 421 03 33 of via ons e-mailadres info@rotaryclubsfordevelopment.org.

Vergeet ons niet te volgen via Facebook en LinkedIn of schrijf je in op onze nieuwsbrief. Op die manier ontvang je als eerste alle informatie en wekelijkse updates over onze resultaten! Volg ons nu!