Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Samen voor een betere kwaliteit van de gezondheidszorg!

09/02/2017
Post_09_02_Programma_deel_1.jpg

Kwaliteitsverhoging van de primaire medische zorg

Onze eerste doelstelling bestaat eruit de kwaliteit van 15 gezondheidscentra in de gezondheidszones van N’Sele, Maluku I, Maluku II en het Algemeen Referentie Hospitaal in Kinkole te verhogen. Dit objectief willen we bereiken aan de hand van volgende acties:

  • Herstelling van verouderde infrastructuren en logistieke hulp. Er zal gestart worden met een onderzoek naar de materiële tekortkomingen van de gezondheidscentra. De prioriteit ligt bij de vier basisdiensten namelijk: spoed, interne geneeskunde, verlossende gynaecologie en radiologie. Op basis van het onderzoek zullen de nodige werken worden uitgevoerd (aanpassen gebouwen, sanering, elektriciteit, water…). De gezondheidscentra en het hospitaal zullen ook uitgerust worden met nieuw professioneel materiaal. Daarnaast wordt het hospitaal voorzien van digitale logistieke ondersteuning, dankzij de installatie van de Open Clinic software (meer info vindt u hier).

  • Het beheer en de aanvoer van medicamenten. Het systeem voor het beheer van medicamenten die momenteel gebruikt wordt is verouderd en niet efficiënt. Daarom zal er een expert aangesteld worden die een audit zal opmaken. 80% van de aankopen zal gebeuren via FEDECAME, een betrouwbare organisatie die instaat voor de levering van medicijnen.

  • Verbetering van het referentiesysteem. Wij zullen in het Algemeen Referentie Hospitaal in Kinkole een ambulance voorzien en in 4 lokale gezondheidscentra een ambulance-motorfiets. Door het voorzien van deze snellere transportmiddelen en betere communicatieapparatuur (aankoop van een satelliet voor telefoon of VHF radio) kunnen levens gered worden van de gediagnoseerde patiënten in de gezondheidscentra die naar het hospitaal vervoerd moeten worden.

  • Gebruik maken van een motiverend mechanisme. Wat het beheer van het hospitaal in Kinkole betreft, zal de financiering gebeuren volgens performance bereik en samen met de verantwoordelijken worden opgesteld. Op basis van overeengekomen doelstellingen ( aantal patiënten, aantal chirurgische ingrepen, aantal bevalllingen, enz.…) zal gekeken worden hoeveel elke dienst bijgedragen heeft tot de verwezenlijking van de lange termijn strategie en wordt de betaling van de volgende subsidiëring herzien en aangepast naar de te behalen noden.

  • Invoeren van een systeem van vaste tarieven. Er zullen in het hospitaal en de 15 ondersteunde gezondheidscentra vaste tarieven geïmplementeerd worden. Dit zal de patiënten helpen hun gezondheidskosten beter te beheren. Ook het hospitaal en de gezondheidscentra zullen hun inkomsten beter kunnen beheren met o.a. de digitale ondersteuning.

  • Beheer van vaccinaties. Tijdens consultatiemomenten zullen we het toedienen van routine vaccinaties proberen te verhogen. Dit aan de hand van enkele concrete acties zoals het opmaken van onderhoudsprocedures voor de vaccinaties, het aanbrengen van speciale koelboxen, het verbeteren van de lokale competenties… Dankzij een communautair controle systeem zal dit kwetsbare gezinnen beschermen en een daling van het aantal niet-gevaccineerde kinderen teweeg brengen.

  • Om de competenties van de zorgverleners te versterken hebben wordt een lange termijnopleiding voorzien voor 4 dokters en 4 verpleegsters. De te verwezenlijken verandering is gefocust op de ontwikkeling van een onbestaande medische kennis rond primaire gezondheidszorg. De Protestante Universiteit van Kinshasa heeft jarenlange ervaring en wordt onze belangrijkste partner in de realisatie van die activiteit.

Door het implementeren van deze activiteiten en nog vele andere zal de kwaliteit van de gezondheidszorg duidelijk verbeterd worden. Daarnaast zullen ook de vaardigheden van de zorgverleners versterkt worden en zal er een duidelijke vooruitgang waar te nemen zijn in het bestuur van de gezondheidszones.

Hebt u zin om samen met ons deze doelstelling te realiseren? Schenk ons een bedrag op het rekeningnummer BE69 0010 7211 0078 of via de Kumulaid button. Wens je extra informatie over onze projecten, dan kan je ons contacteren via deze link, via telefoon +32 (0)2 421 03 33 of via e-mail info@rotaryclubsfordevelopment.org.

Houd ook zeker onze Facebook- en LinkedIn-pagina’s in de gaten! Of schrijf je in op onze nieuwsbrief, dan blijf je steeds op de hoogte van alles omtrent Rotary Clubs for Development.