Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Een goed bestuur van de gezondheidszone is onontbeerlijk

23/03/2017
Foto_post_23_03.jpg

Een goed bestuur = noodzakelijk!

Een gezondheidszone kan goed uitgerust zijn maar als het niet goed bestuurd wordt kan het zijn doel volledig missen. Daarom onderneemt Rotary Clubs for Development verschillende acties:

  • De mutualiteiten worden meer betrokken in het beheer van de gezondheidsstructuren. Dit wil zeggen dat onze NGO ze zal ondersteunen in het gebruik van forfaitaire prijzen. Ook zullen we hulp bieden bij het opstellen van planningen en het organiseren van strategische meetings met diverse belanghebbenden.
  • Er zal ondersteuning geboden worden in het ontwikkelen van een Performance Based Financing.
  • Om de 2 maand zal er een vergadering georganiseerd worden met alle partners en stakeholders van het gezondheidszone. Tijdens deze bijeenkomst zal er gediscussieerd worden over evolutie van de activiteiten, problemen die ze ondervinden, zullen er nieuwe concrete doelstellingen gemaakt worden… Samen bespreken en herzien ze de uitvoering van ons programma voor de komende 2 maanden.
  • Jaarlijks wordt een strategisch seminarie georganiseerd waar alle betrokken partijen van ons programma aanwezig zijn om de jaarplanning aan te passen en de operationele planning samen te stellen.
  • De lokale ploeg van Rotary Clubs for Development staat in voor de uitvoering van ons programma en zorgt voor de nodige ondersteuning en begeleiding van de betrokkenen.
  • Tot slot werkt onze NGO mee aan een project om de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren door de creatie van het online ziekenhuis management platform, OPEN CLINIC.

Aan de hand van deze concrete acties proberen we in samenwerking met onze lokale partners en andere internationale NGO’s een goed bestuur te creëren voor de gezondheidszone. Een efficiënt bestuur in combinatie met een goede infrastructuur zorgt voor een betere gezondheidszorg!

Wilt u ons helpen bij de ontwikkeling van een goed bestuur? Schenk ons een bedrag op het rekeningnummer BE69 0010 7211 0078 of via de Kumulaid button. Wens je extra informatie over onze projecten, dan kan je ons contacteren via deze link, via telefoon +32 (0)2 421 03 33 of via e-mail info@rotaryclubsfordevelopment.org.

Houd ook zeker onze Facebook- en LinkedInpagina’s in de gaten! Of schrijf je in op onze nieuwsbrief, dan blijf je steeds op de hoogte van alles omtrent Rotary Clubs for Development.