Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Ontstaansgeschiedenis

Rotary Clubs for Development werd in 1979 opgericht door de districten D1620, D1630 en D2170 van Rotary International.
In 1981 volgde de erkenning als NGO door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).In onze beginperiode werkten wij in Congo en Rwanda volop mee aan de actie Polio Plus, een vaccinatieprogramma van ROTARY INTERNATIONAL . Zo ondersteunden wij de installatie van de volledige koudeketen in 66 gezondheidscentra in zowel de stad als de provincie Kinshasa. Enkele jaren geleden werd het programma overgenomen door het Provinciaal Ministerie van Volksgezondheid van Kinshasa.

In samenwerking met Rotary International en de Belgische overheid investeerden wij sinds ons ontstaan meer dan 8.000.000 EUR in vaccinatieprogramma’s.

In 2007 werd Rotary Clubs for Development officieel als NGO erkend. In financiële termen betekent dat dat wij voor 80 procent geconfinancierd worden door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp. Sedertdien hebben wij ons actieterrein verruimd en organiseren we kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg ter bestrijding van armoede. Ons motto : Promoting Health, Growing Welfare.

Voor elke gift van 40 EUR of meer, heeft u recht op een fiscaal attest. In het geval van verzendingen van goederen ten voordele van kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden, kan een BTW-vrijstelling verkregen worden.

In ons werkingsgebied met meer dan 450.000 inwoners beperken wij ons daarom niet tot humanitaire ad-hoc acties, maar voeren we onze onze activiteiten en projecten van ontwikkelingssamenwerking uit met een duurzame langetermijnvisie.

Daardoor zullen onze inspanningen ook over vele jaren nog resultaat opleveren en de bevolking écht vooruithelpen.

Sinds 2016 zijn wij een geacrediteerde Organisatie van de Civiele Maatschappij.