Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Onze goede praktijkenTen opzichte van de bevolking die wij steunen

Wij engageren ons om onze programma’s te realiseren en moedigen de begunstigden aan om zich deze programma’s eigen te maken, zodat onze inbreng zich inschrijft op de lange termijn, zowel voor de individuele ontwikkeling van de begunstigden als voor hun gemeenschap.

Ten opzichte  van de lokale autoriteiten

Onze acties respecteren de lokale autoriteiten en hun soevereiniteit.  Wij onthouden ons van elk waardeoordeel en realiseren een symbiose tussen hun prioriteiten en onze steun.

Ten opzichte van de Belgische autoriteiten

Scrupuleus waken wij erover om de beheersregels en de controle van de subsidiërende overheden te respecteren.  Het efficiënte beheer van onze dossiers en de ons toevertrouwde fondsen nemen wij bijzonder ter harte.  Wij verantwoorden onze acties op een gedetailleerde en punctuele wijze.

Ten opzichte van onze Belgische en buitenlandse partners

Ten einde onze inspanningen te maximaliseren willen wij met onze partners transparante en efficiënte samenwerkingen ontwikkelen. Deze aanpak laat toe om relaties te ontwikkelen als gelijke, die duidelijk, klaar, loyaal en positief zijn voor alle partijen. 

Ten opzichte van Rotary

Onze vereniging maakt integraal deel uit van ROTARY INTERNATIONAL in België. Wij zorgen ervoor om onze visie over duurzame ontwikkeling en samenwerking met haar te delen. Wij rekenen op de expertise en morele steun van dit netwerk.

Ten opzichte van de fondsen die ons toevertrouwd worden

Wij beheren de fondsen die ons zijn toevertrouwd voorzichtig  en nemen geen risico. Elke uitgave is duidelijk geïdentificeerd en elke afwijking gerechtvaardigd.

Ten opzichte van ons personeel

De personen, zowel direct als indirect, die wij verlonen, realiseren en beheren onze programma’s.  Wij gedragen ons ten aanzien van ons personeel als een loyale en veeleisende werkgever.  Wij geven de voorkeur aan performantie, dialoog en efficiëntie met als doel onze competenties te verhogen.

Ten opzichte van onze leveranciers

Wij zoeken de beste prijs-kwaliteitverhouding van de aangeboden producten of diensten.  Wij vragen duidelijk en gedetailleerde offertes.  Wij betalen onze facturen binnen de afgesproken termijnen en aanvaarden geen persoonlijk voordeel.