Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Onze waardenEthiek

Met betrekking tot alles wat we denken, zeggen en doen :

  • Is het waar ?
  • Is het billijk voor alle betrokkenen ?
  • Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap ?
  • Komt het alle betrokkenen ten goede ?

De geest van dienstbetoon 

  • Wij betonen empathie, kunnen luisteren, gaan in dialoog en nemen engagementen.
  • Wij zijn solidair, kunnen delen en zetten ons in.

De ondernemingsgeest 

  • Wij nemen initiatieven en hebben zin voor verantwoordelijkheid.
  • Wij durven risico’s te nemen, wij zijn creatief en proactief.
  • Wij spannen ons in om onze tussenkomsten te optimaliseren zowel op het vlak van effectiviteit en efficiëntie als op kwalitatief vlak.