Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Programma 2014-2016: Bongisa Bomoi

Programma 2014-2016: Bongisa Bomoi

2013 was het jaar waarin we een nieuw driejarenprogramma 2014-2016 hebben ontwikkeld. Eind augustus werd dit bij de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitarie Hulp (DGD) ingediend, onder de titel BONGISA BOMOI wat Lingala is voor : "Leef beter!"

Het algemeen doel is de bestrijding van de armoede door de verbetering van de gezondheidszorg voor de minstbedeelden, in het bijzonder de moeders en de kinderen.

Het bevat twee specifieke doelstellingen:

De visie van Rotary Clubs for Development omvat een wereld zonder armoede, waar persoonlijke ontwikkeling en het sociale en economische welzijn van de bevolking voorop staan, vooral ten voordele van kinderen en hun moeders.

De NGO bindt zich hiertoe door middel van een duidelijke en weloverwogen missie, namelijk het begeleiden van duurzame inspanningen en processen, zonder onderscheid te maken naar geslacht, afkomst, religie of mening, ten voordele van kwetsbare bevolkingsgroepen om de gezondheid te verbeteren.

In 2007 erkende de DGD Rotary Clubs for Development officieel als NGO-Programma. In financiële termen betekent dit dat wij voor 80 procent gecofinancierd worden door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).


Budget

De missie, visie en het programma worden uitgevoerd met een door de DGD goedgekeurde subsidie van € 1.209.072,64 en een eigen inbreng van € 302.268,16.

Lees hier een uitgebreide beschrijving van het programma!