Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Programma 2008 - 2010: Vacci-Plus

Programma 2008 - 2010: Vacci-Plus

Het programma VACCI-PLUS stelde als algemene doelstelling om de gezondheid van de bevolking van de Stad-Provincie van Kinshasa te verbeteren zonder daarbij toe te geven op de bekomen resultaten van vorige programma's.

Met de geest van de vorige programma's in het achterhoofd, richtte VACCI-PLUS zich op :

  • de consolidatie van de vaccinatiesystemen en de epidemiologische bewaking van vijf gezondheidszones  (Maluku I, Maluku II, Mont N’Gafula I, Mont  N’Gafula II et N’Sele) om op die manier de gezondheid van kinderen en vrouwen in verwachting te beschermen.
  • De progressieve rationalisatie van het algemeen referentieziekenhuis in Kinkole (N'Sele) om betere  kwalitatieve gezondheidszorgen te verstrekken aan de bevolking van die zone.

Budget

Totaal budget van het programma VACCI-PLUS : 1.485.000 EUR

Waarvan :