Rotary Clubs For Development

“Bongisa Bomoi”

Programma 2011-2013: Vacci & PLUS

Programma 2011-2013: Vacci & PLUS

Vacci & PLUS was enerzijds gericht  de verbetering van de vaccinatie om zo de gezondheid van de bevolking van de provincie en stad Kinshasa te verbeteren. Anderzijds werd de rationalisatie van het algemeen referentieziekenhuis.

De uitdaging van het programma 2011 - 2013 was dan ook de resultaten op langere termijn verzekeren. Zodat zodra onze tussenkomst beëindigd is de structuren in staat zouden zijn de dekkingsgraad van de vaccinatie op peil te houden en zelfs nog te verbeteren.

Voor het programma 2011-2013 werd de focus gelegd op een grotere betrokkenheid en deelname aan de verbetering van de gezondheidszorg door de bevolking van de provincie en stad Kinshasa, wat in lijn ligt met de algemene gezondheidsstrategie van de Democratische Republiek Congo.

In de continuïteit van het vorige programma had het programma Vacci & Plus als doel :

  • een duurzame versterking van het vaccinatiesysteem in de zones van Maluku I, Maluku II, Mont N’Gafula I, Mont N’Gafula II en N’Sele te realiseren door capaciteitsversterking bij onze partner.
  • de versterking en het revitaliseren van de gezondheidszone van N'Sele door de rationalisatie van het algemeen referentieziekenhuis van Kinkole.

Budget

Totaal budget van het programma Vacci & PLUS : 1.594.297,29 EUR

Waarvan  :